Comunicacions

COMUNICACIONS

Comerç Action podrà dirigir a l'usuari les seves comunicacions per correu postal, correu electrònic o per telèfon (trucada o missatges). De la mateixa manera, l'usuari podrà dirigir les seves comunicacions a Comerç Action per mitjà de correu postal, dirigit a el domicili social de l'expressa, o correu electrònic a: info@andorraelectronica.com